Nieuws

16 september 2017

Sponsoring van het MAS ‘City of Antwerp’- paviljoen

 

Het huidige Diamantpaviljoen, één van de vier MAS-paviljoenen, wordt omgevormd tot "City of Antwerp" paviljoen met een permanente tentoonstellingsruimte over de ontwikkeling van de stad.

 

De expo in het "City of Antwerp" paviljoen zal burgers en bezoekers informeren over de stadsvernieuwingsprojecten in Antwerpen met aandacht voor de historische context.

 

De exporuimte bestaat uit twee delen:

  • Een permanente opstelling met een museale presentatiewand en een interactieve multitouchwall

  • Wisselende presentaties van actuele projecten. Deze zullen een overzicht bieden van de verschillende schaalniveaus waarop stadsontwikkeling zich afspeelt (van planning tot uitvoering, van stad tot gebouw, van meta tot materiaal) en een staalkaart vormen van actuele thema’s. Een onderdeel van de wisselende presentaties is het ‘Project in de kijker’, waarbij er aandacht geschonken zal worden aan een actueel architectuur- of stadsontwikkelingsproject van een sponsor

 

De stad Antwerpen zoekt bijkomende steun voor de reali­satie van het “City of Antwerp” paviljoen. Het sponsorship biedt een exclusieve link met het paviljoen.

 

De sponsor is werkzaam in Antwerpen en wil een actieve bijdrage leveren aan de toekom­stige stadsontwikkeling. Dankzij de sponso­ring voor het paviljoen zet hij zich in om archi­tectuur en stadsontwikkeling aan een breed publiek bekend te maken.

 

Het paviljoen zal een ontmoetingsplaats zijn voor alle partijen die samen de stad maken, van architecten en stedenbouwkundigen tot projectontwikkelaars en burgers. De stadsbouwmeester zal het paviljoen actief gebruiken in zijn contacten met partners en stakeholders. Het paviljoen moet leven, ook ‘s avonds, zodat ‘het bouwen en werken aan de stad’ zichtbaar wordt voor bewoners en bezoekers.

 

De sponsor levert hierin een actieve bijdrage en krijgt een zichtbare plek in Antwerpen om zijn eigen projecten en visies voor te stellen.

 

Meer informatie in verband met mogelijkheden tot sponsoring vindt u hier

 


« Terug naar overzicht

Nieuws

19 oktober 2017

erkenning door BVI van opleiding MRE

> Lees meer...

16 september 2017

Sponsoring van het MAS ‘City of Antwerp’- paviljoen

> Lees meer...


Vacatures