Registreren

*: verplicht veld

Persoonlijke gegevens

Tonen op fiche?

Firma


http://
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • § 1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
  • 1.1. RES draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke Gebruiker van de Website.
  • 1.2. De persoonsgegevens die RES verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door RES.
  • 1.3. RES geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.
 • § 2. Doel van verwerking
  • 2.1. RES verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de Gebruiker in contact te kunnen treden, de Gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het inschrijven op bepaalde activiteiten, of om de Gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de Gebruiker te informeren over nieuwsfeiten en activiteiten van RES. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de Gebruiker aan RES het recht om hiertoe informatie en direct marketingmails toe te sturen aan de Gebruiker.
  • 2.2. Indien de Gebruiker de in paragraaf 1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de Gebruiker zulks per e-mail aan (e-mailadres invullen) of per brief melden aan RES. In de informatiemails die RES de Gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink worden opgenomen via de welke de Gebruiker zijn inschrijving voor deze informatiemails kan annuleren.
 • § 3. Toelating voor verwerking
  • 3.1. Doordat de Gebruiker aan RES zijn/haar persoonsgegevens verstrekt, geeft de Gebruiker RES uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • § 4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  • 4.1. De Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die RES over de Gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de Gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van RES verwijderd worden. De Gebruiker kan zich daarvoor wenden tot RES.
  
Gelieve dit invulveld leeg te laten. 

Nieuws

16 september 2017

Sponsoring van het MAS ‘City of Antwerp’- paviljoen

> Lees meer...

07 juli 2017

Nieuwe lichting alumni master in real estate (MRE)

> Lees meer...


Vacatures