Privacy statement

Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan RES vzw.

Eigendom

Deze website is eigendom van onderneming RES vzw met zetel te Boogkeers 5, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0475.926.639. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van RES vzw, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RES vzw of rechthoudende derden. Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden. De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt RES vzw zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat RES vzw zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

RES vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop RES vzw door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van RES vzw. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan RES vzw

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: RES vzw, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen. We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Paragraphs: