Vacature

Jobtitel

Directeur Architectuur en Vastgoed

Bedrijf

Provincie Antwerpen

Functie

Directeur Architectuur en Vastgoed

Sector

Overheid - Logistiek

Job omschrijving

Omschrijving bedrijf

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers.. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van directeur architectuur en vastgoed voor de Dienst Architectuur en Vastgoed binnen het Departement Logistiek. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af en de functie wordt bij mandaat van 5 jaar begeven. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).


Wie zijn wij?

De Dienst Architectuur en Vastgoed is één van de vier diensten van het Departement Logistiek (DLOG). De teams van het Departement Logistiek zorgen voor duurzame en goed onderhouden gebouwen, beheren vastgoed, richten werkplekken in, stellen vergaderzalen ter beschikking, staan in voor een klantvriendelijk onthaal en bewaking, zorgen voor catering en vervoersmiddelen.
Kortom: een omvangrijk dienstenpakket zorgt voor een optimale ondersteuning van de medewerker en gast.
Daarbovenop zorgt het Departement Logistiek voor de centrale aankoop van goederen en diensten, ondersteuning bij het opstellen van overheidsopdrachten en de opvolging van verzekeringen. We bieden algemene juridische ondersteuning. Ook het actieve beheer van informatie (archief en bibliotheek) en het uitzetten van een organisatie breed informatiebeleid, behoort tot onze taken.
Missie:

• Wij zijn partners van onze provinciale collega’s voor alle logistieke uitdagingen
• Samen streven we naar slimme en creatieve oplossingen
• Dat doen we kostenbewust, met expertise en focus op duurzaamheid

Visie:

Als één trotse ploeg van enthousiaste medewerkers willen we:
• Het onbetwist eerste aanspreekpunt zijn
• Op maat van onze partners een hedendaags dienstengamma aanbieden, gebaseerd op gedeelde objectieven
• Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Uitgroeien tot het referentiepunt voor lokale besturen

Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be.

Jobbeschrijving

Wat zal je als directeur architectuur en vastgoed doen?
Je wordt verantwoordelijk voor de Dienst Architectuur en Vastgoed met 45 medewerkers, samengesteld uit de teams projecten, ontwerpen, juridische ondersteuning, vastgoed en administratie, ondersteund door de cellen duurzaamheid, kwaliteit en de accountmanagers.
De investeringsenveloppe van ongeveer 20 miljoen euro per jaar wordt gerealiseerd door de teams projecten en ontwerpen. Team ontwerpen neemt zelf de rol van ontwerper op zich en team projecten doet het projectmanagement voor projecten gerealiseerd met externe ontwerpers.
Team vastgoed beheert de vastgoedportefeuille van de provincie en voert vastgoedtransacties uit, van opmeten, via onderhandelen tot verkoop of aankoop.
Team juridische ondersteuning verleent advies aan alle diensten van de provincie inzake juridische aangelegenheden.
Jouw taken:
• Je werkt mee aan de beleidsontwikkeling van het provinciale vastgoed en adviseert mogelijke strategieën aan het bestuur
• Je zet de meerjarenplanning uit en zorgt er voor dat deze gerealiseerd wordt binnen de afgesproken kaders: timing scope en budget, je rapporteert hierover op regelmatige basis
• Je neemt deel aan het overleg van al de diensthoofden van het departement en bent zo ook betrokken bij de algemene werking van het departement
• Je zorgt er voor dat je dienst een performante dienstverlening aflevert
• Je coacht en motiveert je medewerkers
• Je zorgt er voor dat je teams en cellen als één geheel samenwerken en je overlegt met je collega’s directeur-diensthoofd om de interne werking tussen de diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen
• Je houdt voeling met je omgeving en de markt om je eigen dienst up to date te houden
• Je zoekt optimalisaties binnen je dienst en binnen het departement
• Je houdt regelmatig contact met je provinciale partners om hun behoeftes te capteren
• Je volgt de financiële aspecten van je dienst kort op
• Je geeft de teams de nodige autonomie, laat ze uitblinken en ondersteunt hen hierbij

Wie ben jij?
Als directeur beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:
• Je kan prioriteiten uitzetten en deze laten implementeren
• Je werkt resultaatgericht
• Je communiceert open
• Je bent flexibel
• Je kan autonoom werken maar je bent tevens een teamplayer
• Je kan visie ontwikkelen en communiceren met objectieve argumenten, maar je bent bereid bij te sturen indien nodig
• Je kan snel knopen doorhakken
• Je kan beslissingen die niet helemaal sporen met jouw visie zonder problemen uitvoeren
• Je bent een diplomatisch onderhandelaar
• Je kan problemen snel analyseren en komt met creatieve voorstellen om deze op te lossen
• Je kan teams, die autonoom werken, ondersteunen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:
• Je bent vertrouwd met alle facetten van bouwwerken
• Duurzaamheid is voor jou geen vreemd begrip
• De wet op de overheidsopdrachten is gekend (meerwaarde)
• Je kan snel kennis opbouwen van minder vertrouwde expertisedomeinen
• Je hebt inzicht in de vastgoedwereldAan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

• Je bent in het bezit van minimum een masterdiploma
• Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring (toon dit duidelijk aan in jouw cv)

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv-screening.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Ervaring

3 - 5 jaar

Aanbod: 

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon
Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4039,66 – € 6329,75
Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A5b: € 5291,39 – € 6912,95
Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.
Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.
Extralegale voordelen
• gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
• maaltijdcheques van 7 EUR
• gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
• fietsvergoeding
• 35 dagen jaarlijkse vakantie
• extra legaal pensioen voor contractuele functies
• diverse opleidingsmogelijkheden
• personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
• glijdende werkuren

Contact gegevens

Voornaam: 

Wiet

Naam: 

Neve

E-mailadres: 

wiet.neve@provincieantwerpen.be

Contact adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België

Telefoon: 

032405773

Website

https://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/lopende-vacatures/dire...