Vacature

Jobtitel

Stadsontwikkelaar

Bedrijf

Stad Roeselare

Functie

Stadsontwikkelaar

Sector

Overheid

Job omschrijving

Omschrijving bedrijf

De stad Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen. Deze snelle groei zorgt uiteraard voor de nodige uitdagingen op het vlak van ruimtelijke invulling. Om hierin sterk te ontwikkelen zijn we op zoek naar een stadsontwikkelaar.

Jobbeschrijving

Als stadsontwikkelaar geef je vorm aan het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid van de stad. Je werkt een stedelijke visie uit voor de verdere ontwikkeling van de stad en houdt daarbij rekening met de diverse potenties op vlak van wonen, economie, groen, de publieke ruimte, architectuur, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling.

Je staat in voor een kwalitatieve coördinatie van stadsontwikkelingsprojecten en integreert deze in het ruimtelijk beleid van de stad. Je geeft hierbij een grote aandacht aan een sterke samenhang van diverse stedelijke functies en de relatie tot de publieke ruimte. Je creëert visies en streefbeelden voor diverse stadsdelen en functies en past deze toe in stadsvernieuwingsprojecten.

Je trekt samen met de ruimtelijk planners en de omgevingsambtenaren de opbouw van een nieuw beleidsplan ruimte Roeselare en draagt dit uit naar private ontwikkelaars en eigen stedelijke projecten. Je geeft vorm aan de opstart van de kwaliteitskamer en bouwt een bijhorend netwerk uit waarbij je draagvlak creëert voor de opmaak en implementatie van dit ruimtelijk beleidsplan bij interne en externe stakeholders.

Je hebt oog voor het stedenbouwkundig en ruimtelijk instrumentarium en stuurt dit bij om de stadsontwikkeling in Roeselare kwalitatief te versterken op korte en lange termijn. Je detecteert nieuwe tendensen en behoeftes in de stedelijke omgeving, zoals verdichting, combineren van functies, slimme economische ontwikkelingen, duurzame en klimaatbestendige stedenbouw en ruimtegebruik, vernieuwende woonvormen op maat van de stad, de interactie tussen strategische projectzones en de publieke ruimte. Je vertaalt deze tendensen in handvaten en instrumenten op micro- en macroschaal.

Je adviseert de beleidsmakers en stadsdiensten in stadsontwikkelingsprojecten en tilt deze naar een hoger niveau, passend binnen de ruimtelijke visie en schaal van de stad. Je staat open voor negotiërend ontwerpen met interne en externe stakeholders en je realiseert gedragen oplossingen voor de ontwikkeling van projectsites en stadsdelen.

Ervaring

5 - 10 jaar

Aanbod: 

- Een aanwerving op niveau A met een mandaat van 5 jaar als stadsontwikkelaar (niveau A4a-A4b) - (verlengbaar na evaluatie voor telkens een termijn van 5 jaar). Alle - -relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit. (zie brutolonen).
- In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
- Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
- Mogelijkheid tot telewerk.
- Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
- Maaltijdcheques van 5€ per gewerkte dag.
- Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
- Pluspas (kortingspas).
- Een hospitalisatieverzekering.
- Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Een fietsvergoeding.
- Een tweede pensioenpijler van 1 %.

Contact gegevens

Voornaam: 

Ruben

Naam: 

Verstraete

E-mailadres: 

jobs@roeselare.be

Contact adres

Botermarkt
2
8800 Roeselare
België

Telefoon: 

0479511457

Website

https://www.roeselare.be/vacature/stadsontwikkelaar-a4a-a4b